<

Den nye affaldsordning i AB Skovbæltet11-10-2018 - 09:09

Til alle andelsbolighavere!

 

Hermed en orientering fra bestyrelsen vedrørende den nye affaldsordning, som forventes igangsat primo november 2018.

 

Alle har nu modtaget en affaldsbeholder på 240 liter til såvel restaffald som madaffald.

 

Alle har ligeledes modtaget 4 ruller affaldsposer til madaffald (nedbrydelige bioplastik) samt en miniaffaldsspand til madaffald. Der kommer ny sending om 6 måneder.

 

Alle har ligeledes modtaget diverse foldere, der forklarer sortering m.v. ifølge den nye ordning – læs dem grundigt!

 

Endvidere har Skovbæltet fået 4 beholdere til metalaffald, som er opstillet forskellige steder i området. Tømning hver ottende uge.

 

Bestyrelsen er af den opfattelse, at det er 2 for mange, hvorfor vi vil anmode kommunen om at fjerne 2 metal container. De to resterende vil blive placeret ved siden af vores glas/flaske container.

 

Angående vores egne affaldsbeholder – der står ved hver enkelt bolig – og som er på 240 liter (60% til restaffald og 40% til madaffald) forlyder det allerede fra flere beboer, at ordningen ikke er ok.

 

Kommunen er derfor rådført m.h.t. alternative muligheder, som beskrives her:

Tømningsfrekvens:
De affaldsbeholdere som er placeret ved hver bolig vil efter planen blive tømt hver anden uge. Ifølge kommunen vil det være tilstrækkeligt for en almindelig husholdning.
Det er dog muligt at tilkøbe sig tømning hver uge, det vil koste den enkelte bolig 309 kroner årligt.

Beholderens størrelse:
Som nævnt er beholderen på 240 liter, hvilket er mere end dobbelt så stort som den nuværende 110 liters papirsæk..
Det er dog muligt at tilkøbe sig en større container på 370 liter, det vil koste den enkelte bolig 123 kroner årligt.
 

Men nu kommer logistikken ind i billedet, kommunen forlanger, at eventuelle tilkøb skal gå i gennem foreningen. Foreningen skal herefter meddele kommunen hvilke boliger, der vil ha’ tilkøb (af hensyn til skraldemanden). Foreningen skal tillige meddele DEAS, hvem som skal ha’ ændret ordning, så udgiften kan pålægges boligafgiften. Regningen fra kommunen (FORS) er uspecificeret og pålignes foreningen som en samlet udgift for renovation.

 

Af hensyn til regnskabet henstilles det derfor, at vi tøver en kende og lige prøver ordningen af frem til årsskiftet. Det vil så være muligt fra 1. januar, at tilkøbe sig en ordning, der – afhængig af bestyrelsens beslutning – enten kan være hyppigere tømning eller større beholdere for de som ikke kan klare sig med en uændret ordning.

 

Der vil blive udsendt spørgeskema i begyndelsen af december måned, hvor hver enkelt får mulighed at votere. Afhængig af tilbagemeldingerne træffer bestyrelsen herefter beslutning om hvilken tilkøbsordning, der skal træde i kraft for de, som ønsker en tilkøbsordning.

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen

AB Skovbæltet

Kommenter artikel


Kommentarer

<