Fælleshuset kan lejes af foreningens beboere!!

Man kan maks. booke fælleshuset 2 år ud i fremtiden.

For leje af fælleshuset gælder følgende betingelser

Fælleshuset kan udelukkende lejes og anvendes af beboere i andelsboligforeningen Skovbæltet.

Lejeren er til enhver tid ansvarlig for det lejede og for regelsættets overholdelse.

Lejemålet omfatter alle fælleshusets lokaler i stueplan og det dertil tilhørende service, inkl. gæsteværelset (linned dog ikke inkl.)
Lejeren skal endvidere selv medbringe håndklæder, viskestykker, karklude & toiletpapir.

Antallet af gæster er begrænset til max. 50 personer.

I lejeperioden bærer lejeren det fulde ansvar for såvel lokalerne som inventaret.

Beboeren er til enhver tid ansvarlig for skader m.v. forvoldt af dennes gæster eller logerende, mens disse personer opholder sig i fælleshuset.

Lokaler og inventar m.v. skal dagen efter brugen afleveres i rengjort og ryddelig stand inden kl. 11.30. Såfremt lokalerne ikke er udlejet til anden side dagen derpå, kan individuel aftale omkring afleveringsfristen indgås med Bestyrelsen.

Musik, sang, støj og lignende, må kun finde sted for lukkede vinduer og døre. Ved fester afholdt på hverdage skal lydniveauet være begrænset efter kl. 23 00. Ved fester afholdt fredag eller lørdag skal lydniveauet være begrænset efter kl. 01 00. Støjende adfærd uden for lokalerne er ikke tilladt. Det påhviler fælleshusets lejer, at begrænse festens omfang så den ikke er til gene for andre beboere.

Lejeren skal sikre sig, at alt er lukket og slukket ved arrangementets afslutning.

Alle varmeapparaterne indstilles til 2. Vinduer lukkes og lyset slukkes.


Bestilling af bolignøgle 22-03-2020 - 13:58

Mangler du kopi af din husnøgle!! ... Læs mere

AB Skovbæltet har fået en interesseliste til boliger til salg 14-09-2016 - 23:21

Tilmeld dig til vores interesseliste for boliger til salg. ... Læs mere