Vicevært:

Magnus Højbjerg
Linkøpingvej 104
4000 Roskilde

Vicevært kan kontaktes personligt på tirsdage mellem kl. 19-21, eller skrive mail på .

Denne tjekkes dagligt.


Vicevært opgaver

Fællesområdet:
Renholdningsopgaver efter behov løbende over hele året.
lettere ukrudtsbekæmpelse af bede m.v. samt græsslåning på mindre arealer, hvor gartner ikke kommer til - samt nødvendig beskæring af træer og buske m.v.
reparationer af pileflet på "offentlige" områder
opsyn med legeredskaber og sørge for eventuelle reparationer.
tømning og rengøring af regnbeholdere før vinteren sætter ind.

Fjernvarme:
Viceværten har det overordnede ansvar for fjernvarmecentralen og fører tilsyn med dettes drift
herunder ugentlig kontrol og påfyldning af vand, kontrol med fremløbstemperatur, ventiler m.v. og
stå for tilkaldelse af servicepersoner ved driftsnedbrud og periodisk eksternt tilsyn.Fælleshuset:
Driften af Fælleshuset varetages af en særlig gruppe under bestyrelsen.
Viceværten har således ikke det løbende tilsyn med fælleshuset men kan på opfordring løse konkrete opgaver opstået ad hoc - f.eks. tilstoppet toilet, problemer med opvaskemaskine, køleskab o. lign.Kloak - afløb:
Tilsyn med pumpebrønd ved fælleshuset (alarmstyret)


Vejbelysning:

Udskiftning af pærer i vejbelysningen, herunder parkeringsplads og belysning ved cykelskur, fælleshus m.m.


Snerydning:

Snerydning og glatførebekæmpelse varetages primært af ekstern entreprenør.
Her ud over er det viceværtens opgave;

at sørge for fri adgang til papircontainere og
salte isbelagte adgangsveje - især i perioder med tø om dagen og frost om aftenen.Forskellige serviceopgaver:

Viceværten er kontaktmand til eksterne håndværkere, der hhv. er tilkaldt eller med hvem der er indgået en servicekontrakt
Den løbende kontakt til håndværkere/firmaer - herunder gartner-, antenne-, el- og vvs-firmaet samt til Roskilde forsyning (fjernvarme). Beboeren har dog i nødstilfælde pligt til selv at stå for kontakt til håndværker for at begrænse skade.
Indkøb eller bortskaffelse af materialer.Beboerhjælp:

Viceværten kan i rimeligt omfang være beboere behjælpelig med tekniske forhold i boligen som f.eks. problemer med tilgang af varme til hhv. kedel og radiatorer (skyldes som regel "hængende" termostater) og lignende forhold.
Hjælpen kan også bestå i generelle informationer på hjemmesiden om, hvordan man selv løser sådanne problemer.