Vedligeholdelse

Indvendig vedligeholdelse af andelslejlighederne påhviler de enkelte andelshavere.

Indvendig vedligeholdelse omfatter ikke alene maling og tapetsering, men også vedligeholdelse og fornyelse af gulvbrædder, gulvbelægning, loftpuds, indvendige døre, egne dørlåse og alt lejlighedens udstyr, såsom el-ledninger, el-kontakter, toiletter, vaske, vandhaner, synlige vandrør.

Andelsboligforeningen sørger for vedligeholdelse og fornyelse af lejlighedens forsyningsledninger og fællesinstallationer, indtil disses individuelle forgreninger til/i de enkelte andelslejligheder.

Tvivlsspørgsmål vedrørende dette afgøres af bestyrelsen.

Der henvises yderligere til foreningens vedtægter §10, som nærmere beskriver vedligeholdelsespligten i foreningen.